sl34 Sl3 Slide 2
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để có thể sử dụng tốt nhất dịch vụ Vilaw .
Đăng nhập
icon homearrowHướng dẫn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Để sử dụng dịch vụ trên điện thoại di động, Khách hàng truy cập địa chỉ wapsite http://m.vilaw.vn, để  sử dụng dịch vụ trên máy vi tính, KH truy cập địa chỉ we   bsite http://Vilaw.vn

- Tại web/wapsite, KH có thể vào Menu với các chuyên mục:

 1. Văn bản pháp luật

 2. Luật nội dung

 3. Vi phạm hành chính

 4. Thủ tục tố tụng

 5. Lĩnh vực khác

 6. Clip pháp luât

 7. Nghe audio

 8. Tình huống giải đáp

 9. Hỏi – chuyên gia đáp

 10. Trắc nghiệm luật

 11. Chuyên mục ATGT

- Vào từng chuyên mục có các nội dung văn bản chi tiết, KH có thể vào để xem, tải, đọc chi tiết nội dung của từng văn bản