Sl3 Slide 2
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để có thể sử dụng tốt nhất dịch vụ Vilaw .
Đăng nhập
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ N... (Trích)

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

- Văn phòng Quốc hội;
- Các Cơ quan Trung ương;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ. Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV tại cuộc họp ngày 12/7/2021, Công văn số 1274/VPQH-CQT ngày 25/6/2021 của Văn phòng Quốc hội về việc bảo đảm công tác y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV và Kế hoạch số 1020/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về bảo đảm công tác y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV. Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; Bộ Y tế điện và đề nghị Văn phòng Quốc hội, các Cơ quan Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát và lập danh sách đại biểu Quốc hội, khách mời và người phục vụ theo đơn vị Đoàn đại biểu; danh sách cán bộ, người của các đơn vị, cơ quan tham gia phục vụ Kỳ họp thứ Nhất để thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV.

2. Tổ chức triển khai ngay việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các đại biểu Quốc hội, khách mời, người tham gia phục vụ (người chưa tiêm thì tiêm mũi 1, người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian chỉ định thì tiêm mũi 2):

- Đại biểu, cán bộ, người tham gia phục vụ Kỳ họp của các Cơ quan Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương tại Hà Nội chủ động liên hệ các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội để được tiêm chủng theo hướng dẫn tại Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế.

- Đại biểu và người phục vụ của Đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố chủ động liên hệ với Sở Y tế để được tiêm theo hướng dẫn thực hiện.

- Đại biểu, cán bộ, người tham gia phục vụ Kỳ họp của ngành Công an, Quân đội do các đơn vị y tế của ngành triển khai thực hiện.

- Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 được thực hiện xong trước ngày 17/7/2021.

3. Lấy mẫu xét nghiệm đối với đại biểu Quốc hội, khách mời, người phục vụ của các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cán bộ, người phục vụ khác tại Kỳ họp thứ Nhất thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 02 lần theo hướng dẫn tại Công văn số 5507/BYT-DP ngày 11/7/2021 của Bộ Y tế.

4. Riêng đối với các đại biểu, khách mời, người phục vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang và những khu vực thuộc các tỉnh, thành phố khác đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg ngoài việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 02 lần theo như hướng dẫn tại Công văn số 5507/BYT-DP ngày 11/7/2021 của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện thêm một lần xét nghiệm vào ngày 15-16/7/2021 trước khi đi tham dự Kỳ họp, trong thời gian tham dự Kỳ họp sẽ được lấy mẫu 3 ngày/lần để xét nghiệm SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

- Bố trí các đại biểu, khách mời, người phục vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc các tỉnh, thành phố, khu vực có nguy cơ cao nêu trên phòng riêng, khu riêng tại khách sạn, nhà khách, phương tiện di chuyển, đưa đón riêng, bố trí khoang riêng trong khi di chuyển bằng máy bay; ngồi khu vực riêng trong quá trình tham dự họp để thuận tiện cho việc theo dõi sức khỏe, đồng thời áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với các tình huống.

- Lái xe phục vụ các Đoàn đại biểu Quốc hội này cũng được thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 như đối với các đại biểu Quốc hội và bố trí khu vực riêng tại khách sạn, nhà khách.

5. Các đại biểu Quốc hội, người phục vụ của các Đoàn đại biểu Quốc hội có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trước khi đến tham dự Kỳ họp thứ Nhất tại Hà Nội đề nghị không phải thực hiện cách ly y tế, nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Ban Tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

6. Đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chủ động liên hệ với Sở Y tế để thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi tham dự Kỳ họp và quán triệt các đại biểu, người phục vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị Văn phòng Quốc hội; các Cơ quan Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để báo cáo);
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, MT, KHTC;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Trung tâm CDC các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đọc tiếp

Tải về