sl34 Sl3 Slide 2
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để có thể sử dụng tốt nhất dịch vụ Vilaw .
Đăng nhập
icon homearrowGiới thiệu

Cổng dịch vụ Pháp luật - Vilaw là kênh chuyên sâu về pháp luật giúp thuê bao di động mạng VinaPhone cập nhật tin tức (tin text, ảnh, audio, videos), thông tin hệ thống văn bản pháp luật, tìm hiểu tình huống pháp luật, xem clip … một cách nhanh nhất, tiếp cận với pháp luật một cách đơn giản thông qua hình thức tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về luật.

Hình thức cung cấp dịch vụ:

- Dịch vụ cung cấp dưới hình thức đăng ký gói thuê bao. Khi khách hàng tiến hành đăng ký gói, khách hàng được :

- Miễn phí tin nhắn khi gửi tới đầu số dịch vụ.

- Miễn phí chu kỳ cước đầu cho khách hàng đăng ký dịch vụ lần đầu tiên.

- Miễn phí tất cả các nội dung có trên gói dịch vụ khi đăng ký gói dịch vụ thành công.

- Đối với khách hàng không đăng ký sử dụng dịch vụ:, k hách hàng không thể sử dụng dịch vụ nếu chưa đăng ký dịch vụ.

Các chuyên mục của dịch vụ:

Dịch vụ Vilaw cung cấp dịch vụ gói dịch vụ Pháp luật và có các câu hỏi trắc nghiệm nâng cao:

- Văn bản pháp luật: Cho phép thuê bao xem, tra cứu, tải, chia sẻ các văn bản pháp luật trên hệ thống.

- Tình huống - giải đáp về pháp luật trong tất cả các lĩnh vực về cuộc sống: Cho phép thu